Chân sứ đỉnh thẳng và chân sứ đỉnh congChân sứ đỉnh thẳng và chân sứ đỉnh cong

Chân sứ đỉnh thẳng và chân sứ đỉnh cong

Giá : Liên hệ

Vật liệu: Thép, các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng

Vật liệu: Thép, các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng